ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό

Ιστορικό - Εξέλιξη

ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Ο Προμηθευτικός Όμιλος Ηλεκτρολογικού Υλικού ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ, ιδρύθηκε το 2005, από εμπορικές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν στον κλάδο, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την ομογενοποίηση τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Η έως τότε επιτυχημένη πορεία των ιδρυτικών μελών και η αξιοποίηση της εμπειρίας τους, αποτέλεσαν τα καλύτερα εφόδια για ένα δυναμικό ξεκίνημα. Μετά από μια σύντομη αλλά επιτυχημένη διαδρομή καταφέραμε να συγκαταλεγόμαστε πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού.

Σήμερα με Κέντρο Διανομής στη Θεσσαλονίκη, με 11 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και με πολλά από τα μέλη να είναι μέρος της ομάδας μας από την ίδρυση της, είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά που δημιουργούμε.

Το όραμα

ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Όραμα μας είναι η ανάπτυξη ενός Πανελλήνιου Δικτύου Καταστημάτων Διανομής, αποτελούμενου από υγιείς Τοπικές Επιχειρήσεις. Το Δίκτυο αυτό θα αποτελέσει την ουσιαστική εναλλακτική πρόταση στα εθνικά δίκτυα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, με την υποστήριξη της ΠΡΟΜΗΛ, ακολουθούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές στις συναλλαγές τους με τους τελικούς πελάτες, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν διαχρονικά τα ίδια άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, την ίδια εξυπηρέτηση, στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές, από όποιο σημείο του Δικτύου και αν εξυπηρετούνται.

Με τον τρόπο αυτό χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας που με τη σειρά τους μας ανταμείβουν με την πιστή τους συνεργασία, εξασφαλίζοντας την επιτυχία, ασφάλεια και μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας και τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για όλους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας.

Φιλοσοφία

ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Οι ιδέες της ανταλλαγής βοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, αποτελούν τις παραδοσιακές μας αξίες και παραμένουν έως σήμερα ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας. Ο συνδυασμός τους με προοδευτική και θετική σκέψη αποτελεί σταθερή βάση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το μέλλον.

Η ΠΡΟΜΗΛ παρέχει στα Μέλη και τους Συνεργάτες της τη σιγουριά, το αίσθημα ασφάλειας και την πεποίθηση ότι αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής ομάδας που εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου αντιμετωπίζοντας κοινές προκλήσεις.

Όλα τα Μέλη μας αντιμετωπίζονται ισότιμα και αυτό σημαίνει ότι πάντοτε προσπαθούμε να επιτυγχάνουμε διαπραγμάτευση από την οποία όλοι να μπορούν να αντλούν τα ίδια οφέλη.

Βασική λειτουργία κάθε εμπορικού ομίλου είναι να χρησιμοποιήσει τη συλλογική ισχύ του ως εργαλείο για να διαπραγματευτεί την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τα μέλη του. Ωστόσο, στην ΠΡΟΜΗΛ δεν περιοριζόμαστε μόνο στη διαπραγμάτευση γύρω από τις τιμές αγορών, αλλά προχωρούμε πολύ πιο πέρα ​​από αυτό.

Εργαζόμαστε επιμελώς προς όφελος τόσο των Μελών και Συνεργατών όσο και των Προμηθευτών μας. Έχοντας συνείδηση της αγοραστικής δύναμης του ομίλου μας, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων και των δύο πλευρών.

Οι στενές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους Προμηθευτές μας διασφαλίζουν ότι τα Μέλη και οι Συνεργάτες μας θα είναι πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις και το προσκήνιο των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, αφομοιώνοντας γρήγορα προϊόντα και υπηρεσίες την στιγμή που εισάγονται στην αγορά.

Κέντρο Διανομής

ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ

Τον Ιανουάριο του 2014 δημιουργήθηκε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης το Κέντρο Διανομής της ΠΡΟΜΗΛ. Αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό έχουν τα Μέλη και οι συνεργαζόμενες με τον όμιλο Εμπορικές Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικού Υλικού. Τα επιπλέον 1400 τμ του Κέντρου Διανομής και το πολύτιμο απόθεμα του εξασφαλίζουν:

  • ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης
  • αποφυγή προβλημάτων ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας απευθείας στους προμηθευτές
  • πληρότητα γκάμας διαθέσιμων εμπορευμάτων
  • ανταγωνιστικές τιμές ομαδοποιημένων αγορών
  • βελτιστοποίηση ταμειακή ροής
  • βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων

Τη λειτουργία του Κέντρου υποστηρίζει εξελιγμένη υποδομή πληροφορικών συστημάτων που εξασφαλίζει ελαχιστοποίηση λαθών, ευελιξία και άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις τροφοδοσίας του Δικτύου.