ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό ΠΡΟΜΗΛ ΑΕ - Ηλεκτρολογικό Υλικό
ΠΡΟΜΗΛ ΔΙΚΤΥΟ

Our Network

We build trusting relationships with our customers.
Read more >
ΠΡΟΜΗΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Products

Big range of products at competitive prices.
Read more >
ΠΡΟΜΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Services

Our members are always up to date on new and emerging technologies.
Read more >

SUPPLIERS

Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Συνεργαζόμενες εταιρίες
Latest News
Our News

New Collaboration

PROMIL Group announces the start of cooperation with the company Stanley Black & Decker (Hellas) Ltd., representative in Greece of Stanley Black & Decker, the manufacturer of the largest range of hand tools worldwide and DeWalt power tools.
Stanley Black & Decker products have been designed, tested and manufactured according to the highest standards established by Stanley Black & Decker, and are used by all the professionals in the construction, repair and security around the world.